Arne Lundgren

Boken Stenriket 1993, Fabians förlag ISBN 9789197128285
Arne Lundgren 1925-2011

IMG_NEW

Jag hade en första kontakt med Arne i slutet på 90-talet när jag hade bestämt mig för att försöka publicera ”Dragets Historia” i någon form och även om vi sedan inte träffades så många gånger höll vi ändock en kontakt brevledes och via telefon.  Det var alltid intressant att prata med Arne om hans minnen och hans erfarenhet från 60-talet när han vid olika tillfällen cyklade runt på Malmön och Draget för att samla ihop underlag för sin första stenhuggarroman ”Stenriket”.

Sagt om Arne Lundgren – Han har skrivit ungdomsböcker, dikter och romaner, varvid han rört sig i skilda miljöer. Bohuslän i synnerhet är hans revir. Detta landskap torde i Arne Lundgren ha sin allra främsta porträttör. Han behärskar dess historia, han känner befolkningens liv ned till namnet på minsta don som de brukar för sin utkomst, de må vara verksamma till sjöss eller på land. Hans öga ser inåt såväl som utåt. och det sedda förmedlas med den språkliga pregnans som är varje allmängiltig författares signum.

Arne Lundgren föddes 1925 på Hovenäset och fick redan som 13-åring börja i ”berget” tillsammans med fadern, som var stenhuggare. Hans håg stod emellertid till studier. Sådana bedrev han framgångsrikt i Göteborg samtidigt som han tjänade pengar på olika tillfälliga arbeten. Han tog studenten 1946, blev fil kand, fil mag och universitetslektor.

Hans stenhuggarepos inleddes med ”Stenriket” (1970) och ”Sillbrand” (1972) bland stenarbetare och fiskare på Malmön och avslutade sedan drygt 30 år senare med med ”Sprickorna i fars händer” (2007).

Nedan har jag gjort en sammanställning över de sidor i löpande ordning  i ”Stenriket” där olika personer och platser nämns och många namn känns igen även idag. Kanske hittar Du också en släkting eller en bekant här?

Personer                                                                                                                        Sida
Amiral Strömstierna                                                                                                        6
Förvaltare Carlquist                                                                                                   13, 14
Smedkattrina                                                                                                                   118
Förman Juhlin                                                                                                                    16
Karl Roos                                                                                                                             16
Franklin Svensson  med hustrun Margit, dotter Anna Maria                    16  mfl
Jakob Enveten, fd fånge från Varbergs fästning?                                           18, 87
Kranmaskinisten                                                                                                               25
Severin Pettersson, skötte ångpannan i Sliperiet                                                  25
Peter Nykter                                                                                                                        25
Ida                                                                                                                                          29
Haglund                                                                                                                                30
Ebba Karlsson (Alberts Ebba)                                                                               28,  30
Albert Karlsson                                                                                                                  112
Kristina, född Larsdotter, bar sonen Lars på armen                                               31
Ulrika,  gift med en storstenshuggare                                                                         31
Maskinist Sellberg                                                                                                             34
Mor Tina, barnmorska                                                                                               35, 112
Per Amt (Amten)                                                                                                       35 mfl
Gunnar Hedlund, stenhuggare                                                                                      35
Wohlin, stenhuggare                                                                                                        35
Hans Christiansson, stenhuggare                                                                                35
Per Jonsson (knalle)                                                                                                         38
Asp (knalle) från Lysekil                                                                                                 38
Juden Abraham Wolf (knalle)                                                                               38 mfl
Karl Malm, har hustru och barn                                                                                   46
Fru Lindqvist,  i Lindholmsbaracken, handlarens fru                                           47
Widells, bodde synligt från sjöboden                                                                   52,112
Johan Samuelsson, dagsverkare, förman                                                                 53
Almén                                                                                                                                   56
Hök, stenmätare                                                                                                                59
Sundgrens pojke, bröstade upp hålen                                                                       60
Frans i Tornets pojke, bröstade upp hålen                                                               60
Åberg, patrullerade längs stranden                                                                            63
Göransson                                                                                                                           63
Carl Lundén, bodde i eget hus på Kullebacken                                                68, 70
Hagberg                                                                                                                               68
Martin Carlsson, Slättemyrs kasern                                                                   68, 173
Widar Holm                                                                                                                        69
Per Larsson                                                                                                                        70
Boman                                                                                                                                 71
Mellén                                                                                                                                  73
Rebesco, italienare                                                                                                         76
C. J. Svensson,  dagsverke                                                                                             76
Bergman, smålänning                                                                                                   92
Albert Karlsson, bleking,  gift                                                                                      92
Patrik Olsson, smed                                                                                                99, 115
Bitchan, körde trallan längs rallvägen                                                                   100
Stenbäck                                                                                                                           104
A.E. Johansson                                                                                                               104
Sterner                                                                                                                              105
Carl Hellqvist, äldre man                                                                                             106
Wilhelm Olsson, agitator                                                                                            106
C. J Svensson, bodde troligen i eget hus                                                                107
Mellberg                                                                                                                           108
Per Larsson                                                                                                                      109
Emil Ströberg                                                                                                                    111
Appelman                                                                                                                         112
Johan-Johan-Limpa-Limpa                                                                                       120
Palmér                                                                                                                               124
Olle Kvarnberg                                                                                                                125
Skoogh                                                                                                                               128
Blenda i baracken                                                                                                           131
Lars Peter Hållén                                                                                                             141
August Andersson från Ingerdahej, Jakob Enveten’s släkting                       159
Ludvig Eriksson                                                                                                               166
Fröken Eliasson, lärarinna                                                                                           166
Louis Franklin, son till Franklin och Margit, född 5 mars 1900                        180
Förvaltare Salberg                                                                                                          191
Skollärarare Winberg                                                                                                   207

Namngivna byggnader / platser
Herrgården                                                                                                                    14, 15
Stenhuggeriet                                                                                                            14 mfl
Kvarnvik                                                                                                                       14 mfl
Draget                                                                                                                              15,16
Barack 4                                                                                                                              24
Ångsliperiet, Polerverket                                                                                               26
Klockebrottet                                                                                                             27 mfl
Bredvik                                                                                                                                 27
Godtemplarhuset                                                                                                             27
Slättmyr                                                                                                                              32
Pappersarken, med serveringsflickor och pannkakor                        47, 118, 120
Fiskeläget                                                                                                                            47
Slättmyrs Kasern, ungkarlsbaracken vid Myren                                              47,97
Kattsand                                                                                                                             49
Kvarnviks landlösa holme                                                                                            55
Kubabrottet                                                                                                                      60
Fiskelägsbrottet                                                                                                               60
Blåbandsföreningen                                                                                                      76
Logen Strandliljan                                                                                                          76
Skogen                                                                                                                                79
Viken, båtförbindelse med Lysekil                                                                             85
Lindqvist’s affär vid urlastningsbryggan                                                              106
Kvarnviksbrott                                                                                                                 111
Litern, brännvinsbåten                                                                                                144
Kolerakyrkogården                                                                                                        179
Kaptenens gylja                                                                                                              186
Dödvik                                                                                                                                212
Stenriket                                                                                                                           223

Tidsbestämning
….Andrées polarexpedition skall snart avgå…
…oktober 1895…
….den 10 juni beslöt man att lägga ner arbetet 1897
….det var den 25 november 1897..

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…