Bostäder

Draget 1875 - Panorama med Hus 15 i bakgrunden.
Äldsta fotot från Draget 1875.  Från Gertrud Hållén (1911-1999)

Husen på Draget är uppförda på bara berget. De små trädgårdar som trots allt finns där är värda all beundran ty de är resultatet av ett så ihärdigt och kärleksfullt arbete att det svårligen kan förstås av en fastlandsbo. I flera fall har jorden burits till platsen.

Egna hus
Även om flertalet av familjerna på Draget bodde i baracker, fanns det 8 familjer som ägde egna hus enligt taxeringen för år 1873, 1880 var det 10 familjer och 1940 var det 40 familjer.

Anskaffningen av bränsle var också ett svårt problem och en del av hushållen försökte lösa det genom att ge sig ut i bergen för att finna torv och ”baka” torvbriketter. Före 1931 fanns inte heller elektriskt ljus på Draget och det berättas att vraksökarna på väster gärna tillvaratog ilandflutna ljusstumpar, men många gånger fick man nog reda sig med skenet från den öppna spisluckan.

Förr vållade tillgången på dricksvatten ofta bekymmer för dem som bodde på Draget. På Myren däremot har vattentillgången varit god, varför man ibland fick bära vatten ut till Draget trots att det inte fanns någon egentlig väg, en sträcka på över 1 kilometer.”[1]

Den 24 oktober 1930 på em kom elströmmen ut till Draget.  Samma kväll dog Georg Axelsson’s morfar – innan dess drevs allt i stenhuggeriet med ånga och fotogen.

Under åren 1897-1903 lät Bolaget uppföra små enkelhus som såldes till stenhuggarna. Husen kostade 1.600 – 1.700 kr och avbetalningen var 10-15 kr per månad.

[1] Bergermo 1941

Sotningslista 1878

18 Sotningslista MalmönFrån Sotenäs kommunarkiv.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…