Dricksvatten

”Knektekällan”
Vattenförsörjningen på Draget var länge problematisk. På Draget fanns en källa kallad Knektekällan. Det kan vara samma källa som sedan kom att kallas för  Smedkällan.
Knektarna tränade skytte på Kullebacken.

Dricksvatten bars ursprungligen från Fiskeläget ut till Draget och därefter från grävda brunnar och från stenbrotten.

Förr vållade tillgången på dricksvatten ofta bekymmer för dem som bodde på Draget.  På Myren däremot har vattentillgången varit god, varför man ibland fick bära vatten ut till Draget trots att det inte fanns någon egentlig väg, en sträcka på över 1 kilometer.”[1]

 

39 Svarta slangar från Klockebrottet (SL 1994)
Foto Sven Lidbeck 1994.

De flesta hushållen längst ut på Draget hade tidigare en egen slang från Klockebrottet för att få dricksvatten, som dock först måste kokas för säkerhets skull.   

När konservfabriken i Fiskeläget skulle starta 1947 blev det kraftig torka varför en pråm fraktades ut till Draget och fylldes med vatten från Klockebrottet.

1969 pumpade Skanshus ut allt vatten ur Klockebrottet för att undersöka om det fanns något tillflöde. (enligt uppgift fann man ej något).

Vid båda tillfällena fylldes brottet så småningom igen helt med regnvatten. När vattnet idag ser ut att minska i det med stenblock igenlagda Klockebrottet är det ändock stora mängder kvar då det ursprungligen var ca 6-8 meter djupt. Tack vare den återlagda stenen är vattnet också svalt även på sommaren.

Det är också viktigt med en viss omsättning för att det skall vara friskt och sedan 1999 får de flesta av husen på Draget ett utmärkt vatten året runt via ett gemensamt reningsverk med sand- och UV-filter. 2014 är 34 hushåll anslutna.

[1] Bergermo 1941

IMG_0307

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

 

Nästa kapitel…