Fastighetsägare

Gamla Stenhuggeriet,  Malmön

Uppgifterna är hämtade från inventarieförteckningen 1888 samt från mantalslängderna 1909, 1910 och 1917

Fastighetsägare                                 Hus Nr         Taxvärde      Boende
Kullgrens Enka (1888 och 1917)                 Draget 1           3.000                  2
Kullgrens Enka (1888 och 1917)                 Draget 2           1.200                  15
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 3           1.500                  9
Kullgrens Enka (1888 och 1917)                 Draget 4             600                  19
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 5
Kullgrens Enka (1888 och 1917)                 Draget 6             200                   4
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 7
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 8
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 9
Kullgrens Enka (1188 och 1917)                  Draget 10          1.800                13
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 11
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 12
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 13
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 14
Kullgrens Enka (1888 och 1917)                 Draget 15           6.000             76
Kullgrens Enka (1888)                                  Draget 16
.                                                                           Draget 17
.                                                                            Draget 18
.                                                                           Draget 19
.                                                                            Draget 20
Haglund & Ferm (1909)                               Draget 21              600                 5
Kullgrens Enka (1917)                                   Draget 22              200                15
.                                                                           Draget 23
Kullgrens Enka (1917)                                   Draget 24          4.000               42
J.E. Gustafsson står för hus 25 (1909)      Draget 25                                      7
Anders Gustaf Isaksson (1909)                Draget 26
Olof Persson (1909)                                      Draget 27              600                 2
A. Hellmans Sterbhus (1909)                     Draget 28           1.000                12
James Olson (1909)                                       Draget 29             800                 4
C. Roos (1909)                                                 Draget 30           1.200                 1
A. Hansson (1909)                                         Draget 31            1.200                 11
.                                                                            Draget 32                                      2
.                                                                            Draget 33
.                                                                            Draget 34                                      5
A.P. Johansson (1909)                                  Draget 35            1.000                7
C.M. Johansson (1909)                                  Draget 35              800
.                                                                            Draget 36                                      5
Anders Gustaf Isaksson    (1909)              Draget 37              800                 2
Koop. Föreningen Klippan (1909)             Draget 38            2.000               4
F. Olsson (1909)                                              Draget 39               800                4
C.J. Walberg (1909)                                        Draget 40             1.000               6
Johan Carlsson (1909)                                  Draget 41              1.200              10
C.A. Anderssons Enka (1909)                      Draget 42               900               5
C.A. Mattsson (1909)                                     Draget 43               800                2
Hans Severin Larsson (1909)                      Draget 44               800               9
Alfred Olsson (1909)                                      Draget 44             1.300
C.O. Johansson Malm (1909)                      Draget 45                800               7
Severin Olsson (1909)                                   Draget 46             1.000               6
Carl Fredrik Jakobsson (1909)                    Draget 47                800               9
Josef Larson (1909)                                        Draget 48               800                3
.                                                                             Draget 49                                      9
Anders Persson (1909)                                  Draget 50             1.200               4
.                                                                             Draget 51                                       7
Johan Martin Johansson (1909)                 Draget 52              1.000              6
A.G. Pettersson (1909)                                   Draget 53             1.000               6
.                                                                             Draget 54                                      6
Alfred Hansson Svensson (1909)               Draget 55               800
C. Ströberg (1909)                                            Draget 56             1.200               7
Valdemar William Blank (1909)                  Draget 57              600                4
Bengt Bengtsson (1909)                                Draget 58             1.000
Carl Johan Olsson (1909)                               Draget 59             1.200
.                                                                              Draget 60
Gottfrid Carlsson (1909)                                Draget 61                600
Herman Samuelsson (1909)                         Draget 79             1.000
Kullgrens Enka (1909)                                     Draget 130           1.000

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…