Fritiden

62 Kvarnviks Holme ca 1930 - Elsa Karlsson, Edith Bjurström,
Kvarnviks Holme ca 1930.  Elsa Karlsson,  Edith-Bjurström,  Dahlia Roos och Gertrud Hållén.
Från Edith Bjurström (1901-1995).


Johan Carlqvist - ? - Edith Roos, Elsa Roos, ?, Dahlia Roos, Thorborg Roos.
Förvaltare Carlqvist -okänd- Edith Roos – Elsa Roos -okänd- Dahlia Roos och Thorborg Roos.
Från Edith Bjurström (1901-1995).

Fiol och dragspel - Gustav Roos och Einar Roos 1918
Fiol och dragspel – Gustav Roos och Einar Roos 1918.  Från Carl-Gunnar Carlsson.

Finstens- och gatstenshuggarna kunde så småningom köpa sig en söndagskostym, visserligen av enklaste slag men i alla fall skilde de sig då från dagsverkarna.

32  Frídolf Eliasson - Gunnar Carlsson omkr 1920 hos fotograf

Fridolf Eliasson och Gunnar Carlsson omkring 1920 hos fotografen i Lysekil samtidigt som…

33 Einar Carlsson och troligen Carl Berntsson - emigrerade ti
…Einar Carlsson och troligen Carl Berntsson emigrerade till – USA!

Några få rika stod sig gott men de flesta slet ont och somliga var mycket fattiga. Så fattiga att när de skulle till Lysekil i olika ärenden lånade de byxor av en och kavaj av en annan för att inte behöva skämmas därborta.  Folk var t o m så fattiga att de lånade ringar inför vigseln.

image1 7
Foto Ulf Andersson 1977.  Från Bohusläns Museum. Paus i smedjan.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…