Göta Källare

Enligt en inventarieförteckning från C A Kullgrens Enka från 1882 byggdes Göta Källare år 1861 som proviantmagasin för att förvara de specerier och färskvaror som kom med båt en gång i veckan från fiskeläget till stenhuggeriet på Draget.

Väggarna byggdes av massiv granit och är 110 cm tjocka, varför det är svalt även på sommaren.

11 Ca 1890 - mot Göta Källare och Herrgården (GHM)
Göta Källare med Herrgården i bakgrunden ca 1890. Göteborgs Historiska Museum.

 

Byggnaden har under årens lopp använts för skiftande ändamål och namnet är troligen en travestering på den ”Göta Källare” som var dåtidens största hotell och restaurant i Göteborg (1810-1912).

Bland posterna i en ”dagsverksbok” från 1874 för C A Kullgrens Enka finns för varje månad antecknat kontant försäljning av ”rågmjöl, hafregryn, ärter, malt, sill, salt, caffe, socker, serup, öhl, wed, fyrkol, kassolja och hackskaft”, vilket man tydligen regelbundet tillhandahöll.

Det finns även antecknat en Affär där nuvarande Spruthuset finns. Där såldes amerikanskt fläsk, snus, sill och annat som hörde till livets nödtorft.

Förvaltare Carlqvist som hade öns enda isskåp använde den som iskällare då han önskade att få kall punsch även på sommaren. På vintern sågades isen upp i ”Ströbergsbrottet” och transporterades sedan till Göta Källare med häst och vagn och kunde sedan förvaras i sågspån hela sommaren och långt in på hösten. Isen bars upp varje förmiddag till förvaltarbostaden.

Innan Malmön fick en egen begravningsplats (1901) hände det ibland att den avlidne först måste ”stå lik” till dess att väder och vind möjliggjorde den besvärliga resan till kyrkogården på fastlandet. 1885 förlängdes taket ända ner till marken på båda sidorna (togs bort på 1950-talet). På den vänstra sidan hade James Olson sin T-ford och på den andra sidan fanns ett virkesförråd för kranarna i stenbrotten.

Under kriget tjänstgjorde Göta Källare även som skyddsrum med stora stenblock placerade framför dörrarna och småpojkarna spelade ”5-öres ante” (poker) på bänkarna därinne. På övervåningen förvarades havre till hästarna och även ljung att isolera husen med.

På senare tid hade öns brandspruta sin hemvist här och på vinden hade Malmöns brädseglarklubb under några år en klubb- och festlokal.

Byggnaden förvärvades 1992 av familjen Lidbeck från Sotenäs kommun och har sedan dess successivt renoverats och byggts ut.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!


Nästa kapitel…