Herrgården

Den första byggnaden på Draget var förvaltarbostaden, men den brann ner 1858 och en ny uppfördes 1959, den s.k. ”Herrgårn”.
IMG_0290
F
oto Oscar Färdig.  Från Bohusläns Museum.

Kontor och förvaltarbostad för Kullgrens Enka. Den var ursprungligen en bondstuga från Morlanda på Orust som rivits och forslats till Draget. Man byggde till en övervåning för förvaltaren att bo i medan underdelen blev kontor med ett rum för en medhjälpare. Avlöningen hämtades på ”Herrgårn” – i bleckdosor först och sedan i kuvert – förskott den 15:e och avräkning den 1:e i månaden

Från inventarieförteckning 1882 och 1888 – Tvåvåningshus af timmer, brädklädt och oljemålat med tak af tegel på bräder samt takrännor och stuprör av trä. Innehåller 9 boningsrum, 1 kök, 2 förstugor samt innanfönster till alla rummen. Under balkongen är pelare av sten uppsatta 1864. Uti huset finnes 1 st större jernspis utan kärl samt 1 st koksgryta. Inköpt 1859.

IMG_0293
Foto Ulf Anderson 1977. Från Bohusläns Museum.

34 Herrgården (GH)
Foto Oscar Färdig.  Från Bohusläns Museum.  Bilden är tagen innan den nuvarande vägen anlades framför Herrgården.

Klockstapeln.

På utsidan av muren vid Herrgården mot Klockebrottet fanns en liten klockstapel med en malmklocka som man slog i vid arbetsdagens början och slut samt vid rasterna – därav namnet ”Klockebrottet”. Klockan förvaras nu på Malmöns Hembygdsmuseum. Bilden är tagen innan den nuvarande vägen anlades framför Herrgården.

01 Gertrud Hållén med stora kaffekitteln 1994 (SL)Gertrud Hållén med stora kaffekitteln som var färdig när man ringde för rast i Klockstapeln. Foto Sven Lidbeck 1994.

Kontoret

15 Kontoret på Herrgården - Edith Roos, Lisa Hållén och Donal
Kontoret för Kullgrens Enka på Herrgården.  Edith Roos, Lisa Hållén och Donald Hållén.  Från Edith Bjurström (1901-1995).

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!Nästa kapitel…