Inskriptioner

Bröllopsminne.

02 Inskription 1847 S.E.S. (SL 1994)
Foto  Sven Lidbeck 1994

På vägen mot Brennerpasset och Fiskeläget finns en inskription ”SES 1847” i berget på vänster sida gjord av Samuel Ericsson, son till Erik Nykter som ca 1820 levde i ”Skogen” som torpare. Han gifte sig 1847 med ”Beata i Bäcken” och övertog även hemmanet samma år – och ristade även in detta i berget.

08 Inskription Brännerpasset (SL 1994)
F
oto sven Lidbeck 1994

Vid Brennerpasset på Kärleksstigen vid Näckrosdammen gjordes ovanstående inskription när vägen byggdes som beredskapsarbete under andra världskriget – men blev lite felstavat….

IMG_0395
Foto SC Å Olsson 2014

SGU – Sveriges Geologiska Undersökning
På berget vid inre Dragsbågen vid Dragsholme finns också en inskription av
SGU från augusti 1869 som visar det dåtida medelvattenståndet – idag återfinns detta märke ca 40-50 cm högre upp pga landhöjningen under 130 år.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!


Nästa kapitel…