Järnvägen

J‰rnv‰gsbygget 1908
Järnvägsbygget 1908. Från Göteborgs Historiska Museum.

Redan 1875 anlade Kullgrens Enka på Malmön en  ”rälsväg”  med handdragna vagnar på Draget.  Enligt uppgift till Kommerskollegium mätte rälsvägen 4.500 fot  (ca 1,3 km).  När bolaget 1893 öppnade sitt första storbrott,  försågs det med en anslutande rälsbana.  Åren 1907-8 byggdes den första järnvägen för lokdrift från den nyanlagda hamnkajen på Grönvik.  Den totala spårlängden uppgick 1942 till 8,5 km. Hela banan revs 1962 och ersattes med två lastbilar.[1]

 

IMG_0312
Järnvägsbygget 1908. Från Bohusläns  Museum.

Sammanlagt fanns det 2 st ånglok och ett diesellok som körde stenen ner till Grönvik samt 4 st mindre mindre ackumulatormotorlok som körde fram blocken till stenhuggarna. I Gulldalen fanns lokstallet och en mekanisk verkstad.

 

image1 6
Troligt foto David Almqvist ca 1927 från Stallebrottet.  Från Bohusläns Museum.
 

Gulldalen 1930-talet - J‰rnv‰gen och knottupplag
J
ärnvägen Gulldalen-Grönvik med knottupplag i mitten av 1930-talet.
I mitten står Oscar Sundgren, son till Gustaf Sundgren.  
Från Gertrud Hållén (1911-1999).

Anders på myren och jag när vi bröt rälsen på Malmön 1962. Okänd fotograf

Från Gösta Sigsfors – Anders på myren och jag när vi bröt rälsen på Malmön 1962. Okänd fotograf.

 


25 Karta - Stenbrotten - JärnvägenEtt av de 4 ångloken som användes (OK 13088/1937) fanns tidigare vid museijärnvägen vid södra E6-infarten till Munkedal.

 

17 Herrskapsvagnen - Förvaltare Carlqvist okänd, okänd, EdinHerrskapsvagnen”.  Förvaltare Carlquist, okänd, okänd, Edin och Gessie Falkheden.  Från Edith Bjurström (1901-1995)

[1] Industrilok i Bohuslän och Dalsland, Mats Freding, 1985

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…