Förord, Källförteckning, Litteratur och Bilder

Stenhuggare_ani

Muntliga källor
Personliga anteckningar från många och långa samtal och längre intervjuer med författaren Arne Lundgren och mina tidigare grannar på Draget Edith Bjurström, Gertrud Hållén och inte minst Georg Axelsson.

Bilder
Många av bilderna har förekommit tidigare i olika sammanhang avseende Draget med hänvisning till ”privata arkiv”,  men jag har försökt att komma så nära källan som möjligt vilken jag då också har angivit.

Arne Bergermo
Han har förmodligen gjort den grundligaste inventeringen av stenindustrin på Malmön och följde utvecklingen under många år. Hans exposé Malmön – Stenindustrin från 1941 fanns länge i endast ett maskindrivet exemplar på Göteborgs Historiska Museum och är ej publicerad.

Å G Forsström
Tjänstgjorde som landsfiskal i Sotenäs och som distriktsåklagare i Uddevalla. Han var en känd skribent i lokal kulturhistoria och ofta anlitad föredragshållare i hembygdshistoria.

Arne Lundgren
Författare till boken ”Stenriket” från vilken ett antal utdrag är gjorda med författarens vänliga medgivande samt hans personliga anteckningar från 1960-talet när han besökte Draget och Malmön. Ett antal av dessa anteckningar återstår att publicera här.


Tryckta källor
Andersson, Thor – Sveriges Granitindustri – Stockholm 1911.

Asklund,  Bror – Gatsten och Kantsten.
Sveriges Geologiska undersökningar, årsbok 1946.

Forsström,  Å G – Granitindustrin i Bohuslän

Forsström,  Å G – Stenindustrin på Malmön
Bohusläns Hembygdsförbunds årsskrift 1977.

Freding, Mats – Industrilok i Bohuslän och Dalsland – Taberg 1985.

Hansson, Torsten – Minnesskrift – C A Kullgrens Enka 1842-1942 – Uddevalla 1942.

Hansson, Wilhelm – Förgängliga Hällristningar – Uddevalla 1968.

Hansson Wilhelm – Bohuslän genom hundra år – Göteborg 1970.

Kleberg, John – Bohusländska Skärgården i 100 bilder – Göteborg 1902.

Krantz, Claes – Bohuskust – Wahlström & Widstrand 1949

Lundgren, Arne – Stenriket – Fabians Förlag 1970.

Rehnberg, Mats – Stenhuggarminnen. – Svenskt liv och arbete 31. Nordiska Museet 1973.

Bohuslänningen 1878 – 1910. – Uddevalla

Bohusläns Hembygdsförening – Årsböcker.

Bohusläns Museum – Årsböcker.

Kullgrens Gravvårdar – Kullgrens Enka 1930.

Kooperativa Föreningen Klippan, 1901-1926 – Göteborg 1926.

Kooperativa Föreningen Klippan 50 år – Bohus Malmön 1950

Pris-Kurant öfver Monumenter af Granit – Kullgrens Enka 1869.

Stenindustrin. Bohusläns Museum och Göteborgs Universitet Uddevalla 1981.

Vikarvet. – Årsböcker, Lysekil.


Andra källor
Bergermo, Arne – Malmön – Stenhuggeriet

Landets äldsta stenhuggeri 1870-1940 – Göteborgs Historiska Museum, 1941.

Cervin, Gunnar – En Historik om Malmön.

Knutsson, Erika – Stenhuggaren, familjen och levnadsvillkoren. – Hunnebostrand 1993

Ljungström, Carl H – Karta över Malmön. – Upprättad 1849.  Lantmäteriet

Ljungström, Carl H – Areal uträkning över Malmön – Upprättad 1849

Lützen, Birgitta & Nilsson, Rolf – Bergens fria söner : en studie kring stenhuggernas fritidsvanor på Bohus-Malmön under 1900-talet – Etnologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. 1977.

Rosén, Knut – Befolkningsutveckling och sociala förhållanden på Bohus Malmön under perioden 1830-1909. – Trebetygsuppsats vid Göteborgs Universitet, vårterminen 1972

Els-Beth Falk – Den korta barndomen – Barnens uppväxtvillkor på Bohus-Malmön 1890-1930. Etnologiska institutionen vid Göteborgs Universitet.

Inventarium för Stenhuggeriet 1882 och 1888. Kullgrens Enka.

Mantals- och Skatteskrivningsunderlag för Malmöns Stenhuggeri 1875-1895. Kullgrens Enka


Tidskrifter
Bohuslänningen

Kaprifolen – Bohus Malmöns Hembygdsförening, 1986 –2014. Från artiklar av Alvar Essman, Arnold Essman, Maja Essman, Å G Forsström, Valter Hansson, Ruben Malmhav, Evert  Nisenius m.fl

Lysekilsposten. 29.11.1868. Artikel av Sven Rydstrand

Lysekilsposten. 17.2.1984. Artikel av Nisenius Evert


Arkiv
Bohusläns Museum. Uddevalla.

Bohus Malmöns Hembygdsförening. Bohus Malmön.

Göteborgs Historiska Museum. Göteborg.

Kungliga Biblioteket. Stockholm.

Landsarkivet. Göteborg.

Lantmäteriverket. Göteborg och Gävle.

Nordiska Museet. Stockholm.

Riksarkivet. Stockholm.

Sotenäs Bildarkiv. Kungshamn.

Sotenäs Kommunarkiv. Kungshamn.


Kyrkböcker
Prästgården i Tossene brann 12 januari 1898 och alla kyrkböckerna förstördes för perioden.

Tre husförhörslängder finns kvar för Tossene och Askums församlingar 1861-1868 och 1881-1898.

IMG_NEW

Claes Funck

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…