Klippan

Till en början hade de knappa förnödenheterna distribuerats på Draget av en uppsyningsman från Bolaget och betalningen drogs av på lönen. När antalet arbetare ökade blev detta dock allt besvärligare och när sedan en handelsman slog sig ner i Fiskeläget med försäljning i ett litet uthus fick stenhuggarna istället själva gå över ön för att handla.

Så småningom blev kundunderlaget så stort på Draget att en handelsman (Lindqvist) lät bygga en affär nere vid bryggan på hösten 1877. Det gick bra för honom och ovanpå butiken lät han inrätta en lägenhet på två rum och kök.

12 Kooperativa Föreningen Klippan på Draget omkr 1910. Donald
Donald Hållén och okänd – någon som kanske vet? Foto från 1910 enligt Göteborgs Historiska Museum.

Jo, någon visste – Ann-Marie Färdig skrev till mig / Dragets Historia – Min farmor Wanja Färdig (Född Mattsson) växte upp på Draget. Hennes pappa Gustav Mattsson drev en affär där. Otaliga är de historier jag har hört berättas därifrån. Farmor är borta sedan flera år, men hennes historier lever vidare. När hon var riktigt gammal och inte riktigt klar, längtade hon alltid hem till Draget och Bohus-Malmön.

Vad det heter nu vet jag inte, men det har varit en restaurang där i flera år, men vad det är nu vet jag inte. Affären hette Draget Bohus-Malmön koperativa. Där jobbade min pappas mormor, Marie- Jeanette tillsammans med hennes man Gustav Mattsson. De hade tillsammans fyra barn, Wanja, Astor, Erik och Stig Mattsson.Min pappa Leif Färdig pratar om en Donald som var gift med Hilma, syster till Marie-Jeanette, (min gammelfarmor) anställda utav Kullgrens änka (De ägde stenhuggeriet på Bohus-Malmön) De hade en tre barn, Per, Tor och Lisa Hållén. Per tog över herrgården och jobbade sedan på konservfabriken, sjömärket på sin tid. Per och hans fru Gertrud hade två barn, Birgit och lillePer. Enligt min far Leif, så jobbade lillePer på Göteborgs stadsbibliotek, han vet nog säkert allt om detta och skall tydligen ha kvar ett hus ca 150 meter från herrgården. Kullgrens änka ägde herrgården. All information från min far Leif Färdig.

En historia jag minns särskilt är hur min farmor dök från bryggan och simmade in till fastlandet…där var det något särskilt som drog, nämligen min farfar Svante Färdig som jobbade som smed på stenhuggeriet på Rixö…Tur var väl det, annars hade inte jag funnits! Han var för övrigt brorson till Oskar Färdig som var fotograf i Munkedal.

(Ovanstående historia från Ann-Marie kommer att flyttas till avsnittet ”Skrönor från Draget” inom kort)

1901 startade kooperativa föreningen Klippan på Malmön med affär i Fiskeläget.

Redan från första början hade föreningen en liten skara trogna medlemmar ute vid Gamla Stenhuggeriet på Draget. Till att börja med körde man ut varor en gång i månaden, därefter varannan vecka men ganska snart varje vecka och slutligen ett par gånger i veckan.

Då inte heller detta räckte beslöt man att ordna ett permanent försäljningsställe och då handlare Lindqvist avled 1906 inköptes den dåvarande handelslokalen på Draget och Klippans försäljning började i slutet samma år.

År 1925 sålde man varor i Fiskeläget för 256.590 kronor och på Draget för 86.598 kronor. 1950 var Osvald Billqvist föreståndare på Draget och där arbetade då också Britta och Sally Olsson. 1:a april 1964 stängdes Klippan på Draget.pga vikande kundunderlag.

Kooperativa förbundets Klippan på Draget byggdes 1967 om till en sjökrog av Gitte Wallenberg som hade Krogen fram till och och med 1973.
Den var mycket populär och vida känd. Nedan en bild från interiören.  Notera barens konstruktion som består av en halverad livbåt från Satznitsa.

IMG_0046

Nyckelhamnen
Nyckelhamnen nedanför Klippan och sedermera Dragets Restaurang innan den blev i ordninggjord. Foto från Stenriket.

Postgången
Posten hade var och en som trodde sig ha någon,  själva fått hämta på det lilla postkontoret framme i Fiskeläget. Senare ordnade man med postgång varannan dag ut till Stenhuggeriet.  Det gick till så att postverket betalade en änka som behövde tjäna en slant, 50 öre gången för att hämta postväskan som lämnades in i affären där posten sedan ropades ut senare på dagen när arbetarna kom från jobbet. Då en del hade samma namn fick de i stället olika öknamn vilket gav upphov till skratt och skämt.  Efter ett par år blev sedan postgången daglig.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…