Knottupplag

IMG_0509

Statliga beställningar av gatsten (knott) mellan de båda världskrigen för att hålla sysselsättningen uppe inom stenindustrin i Sverige resulterade i stora lager av knott bl.a. på Malmön, och ända fram till mitten av 60-talet fanns dessa beredskapslager kvar. Om man tänker på att en skicklig stenhuggare kunde tillverka 300-500 knott om dagen blir det ett antal tusen mantimmar för att göra 6-7 millioner knott!

Knottlager
Statens upplag av smågatsten. Foto 1927 – 1947. Från Bohusläns Museum.

 

22 Uthus till Gula Huset omkr 1952 med knott på kajen (GH)
Uthus till Gula Huset omkr 1968 med knott på kajen. Fotograf Per Ekstedt.
Från Gertrud Hållén (1911-1999)

IMG_0762 3
Gatstensberget på Draget – lägg märke till flickan! Foto Gunnar Rasmusson.
Bilden beskuren – från Kaprifolen.

IMG_0524

Text och foto Terje Fredh, Bohusläningen

Vid ett tillfälle fanns det ca 7.000.000 st knott (ca 14.000 ton) liggande på berget ovanför kajen för export till Tyskland.

Kajen rasade vid frukosttid (kl 9-10) i februari 1971 då man lagt upp för mycket skrotsten som skulle fraktats till Danmark.

Ca 800 ton var redan upplagt på kajen när en av båtarna blev försenad och det därför tillkom ännu mera sten. (Georg Axelsson)

52B Statens upplag av smågatsten på Draget (SB)
1930-talet – Statens upplag av smågatsten. Göta Källare bakom högen och Höverkstan till höger. Från Gertrud Hållén (1911-1999).

IMG_0517
Lager av knott och kantsten i Dövik. Foto från SC Å Olsson

Knottstenshögen i Dövik 1964. Fotograf Gunnar Almskog

Knottstenshögen i Dövik 1964. Fotograf Gunnar Almskog. Från Annika Hennschen.

IMG_0762 2
Knottlagret i Dövik. Foto GunnarRasmusson.

Knothg-6-milljoner_-Skorst
Knottlager vid Polerverkstaden. Foto från Stenriket och Sotenäs Bildarkiv.

52 1930-talet - Statens upplag av smågatsten. Göta Källare ba
1
930-talet. Statens upplag av smågatsten (knott). Göta Källare bakom högen och Höverkstan till höger.  Från Gertrud Hållén (1911-1999).

 Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…