Kruthuset

79 Krutkällaren i Badhusviken - Arvid Carlander (SB)
K
rutkällaren  med Arvid Carlander.  Från Sotenäs Bildarkiv. 

Draget 12.  Kruthus 1862 – 1954
På  Dragsholme finns stenfoten kvar av en mindre byggnad med måtten 4,25 x 4.35 m och cirka 1,8 m hög som troligen var kruthuset.

1888 – Kruthus.  Byggdt af granit och fogstruket med tak af tegel på bräder.  Allt trä utvändigt rödmåladt.  Innehåller ett rum till förvaring af krut.  Byggt 1862.

19 Tillstånd att förvara krut och dynamitFrån Sotenäs kommunarkiv

 

15 Kontrakt angående Sprängning

Från Sotenäs kommunarkiv

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…