Kullgrens Enka

81 Omslag Kullgrens Enka

Granit AB C.A. Kullgren grundades 1842  av grosshandlare Carl August Kullgren (1793-1851) och ingenjör Nils Ericsson (1802-1870) – bror till uppfinnare John Ericsson.

Vid en resa till Hamburg 1842 insåg Kullgren att den lätt klyvbara graniten i Bohuslän skulle vara ett bättre och billigare alternativ än de utspridda stenblock man samlade ihop och använde till det kajbygge som pågick.

Väl hemkommen tog han kontakt med sin vän Nils Ericsson som då var chef för ombyggnaden av Trollhätte kanal och slussar som pågick 1838-1844. Ericsson blev intresserad av idén att exportera granit och lovade att göra en undersökningar av lämplig plats och om resultatet blev gott gick han gärna samman med Kullgren för att gemensamt driva affären.

Valet föll på Malmön varifrån staten tidigare hämtat sten till Karlstens fästning[1] och där hamnförhållandena var goda.

Firman startade 1842 och en mindre del av stenen till Trollhätte slussar hann levereras innan dessa var klara 1844. Till en början fick man koncession att bryta granit på Draget på Malmön under 50 år.

Det tillverkades inte bara kajsten utan det gjordes även monument av olika slag och även gatsten. Den första gatstenen exporterades till Tyskland och Danmark 1850. Sedan till många länder i Europa också och även till Cuba och Argentina.

131208
Foto från Bohusläns Museum.

Då C. A. Kullgren avled 1851 på världsutställningen i London, där företaget deltog som utställare, fortsatte verksamheten under firmanamnet C.A. Kullgrens Enka.

1891 ombildades firman till aktiebolag och 1894 köpte bolaget hela Malmön av ägaren till Näverkärrs gård i Bro socken för 85.000 kr, som i sin tur förvärvat den av de efterlevande till amiralen Olof Strömstierna på Vese säteri.

Enligt uppgift hade bolaget under 1893 gjort en vinst på 58.000 kr varför kostnaden för inköp av Malmön följande år  för 85.000 kr var täckt på halvannat år.

År 1964 köpte Kullgrens aktierna i Skandinaviska Granit AB med dotterbolag. Både Kullgrens och Skandinaviska ägde fastigheter och den 21/8 1970 köptes aktierna i de båda bolagen av Investment AB Skansen Lejonet i Göteborg.

Olönsam verksamhet jämte andra dispositioner ledde till ekonomiskt obestånd och den 10/4 1978 försattes Kullgrens Enka AB i konkurs. Året dessförinnan hade verksamheten upphört på Malmön.

[1] Uppgiften förekommer i olika sammanhang men är ej styrkt.

Förvaltare
1860 -1862      Carl Johan Bredberg
1862 -1864      Pehr Sieurin
1866 -1893      Filip Salberg  (Ev. från 1874)
1893 – 1931     Johan Amadeus Carlquist

Under Carlquists tid var det ordning och fart på stenhuggeriet med stor kompetens och pondus var ett allmänt omdöme. Hans ord vägde tungt inne på Kullgrenska bolaget i Uddevalla. Men han ansågs av stenhuggarna vara självrådig och tålde inte att bli motsagd. Högdragen, militärisk men också skrockfull och ville tituleras ”Herr Carlquist” även av sina forna arbetskamrater. Det gällde att smickra eller vädja för att vinna hans tillmötesgående. Men han var även omvittnat hjälpsam mot många.

En ovanlig detalj vid avskedandet av Filip Salberg var, att arbetarna ”sallat” ihop till en guldklocka med kedja och inskription för hela 140 kronor, som en minnesgåva från arbetarekåren på Malmön

1931 – 1947     Donald Hållén
1947 – 1970     Per Hållén (gift med Gertrud Hållén)

Order- och skeppningsbˆcker frÂn 1859 och 1860.Order- och Skeppningsböcker från 1859 och 1860.  Från Gertrud Hållén (1911-1999) samt Per Hållén och Birgit Hållén.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…