Lastning

 

09-Från-Dragsholme-verkstäderna-ca-1890-GHM-1024x645
Från Dragsholme mot verkstäderna ca 1890. Från Göteborgs Historiska Museum.

2626
Från Dragsholme mot verkstäderna ca 1908. Från Göteborgs Historiska Museum.


IMG_0052

1966 lastade fartyget ”Öste Sten” knott och kantsten på Draget. Fotograf okänd.

 

6029
Foto Sotenäs Kulturportal. Fotograf okänd.

Lastning av knott på 1930-talet. Knotten lastas i ”baskar” för att med kran lyftas ombord på ett fartyg.

012sB3QJNqhh

Lastningsanordning för knott i kass. Foto Mats Sjölin 1977. Bohusläns Museum.

80 Lastning på Draget (SB)
Ångbåt lastar gatsten vid Draget, Bohus-Malmön 1910-12. Från Bohusläns Museum.

 

Elektrisk stenkran vid hamnen efter 1931 med Carl Smith. (Foto från Gertrud Hållén)

Elektrisk stenkran vid hamnen efter 1931 med Carl Smith. Från Gertrud Hållén (1911-1999) samt Per Hållén och Birgit Hållén.

image1 10
Lastning av skrotsten på den danska pråmen Maersk Barge. Foto Ulf Andersson Augusti 1977. Från Bohusläns Museum.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…