Löner – Betalning

Ett par gånger per månad mättes den huggna stenen upp av en förman från bolaget.

Stenhuggarna fick då hålla upp den sten de huggit, en efter en.

Stenarna lades därefter i olika högar beroende på resultatet och försågs med märken för respektive kvalité och stensort vilket även innebar att de inte kunde säljas igen.

Avlöningen hämtades sedan på ”Herrgården” – i bleckdosor först och sedan i kuvert – förskott den 15:e och avräkning den 1:e i månaden.

#5. Uppgörelse och aflöning sker en gång i månaden.  Af nettoförtjensten insättes en sjettedel i Stenhuggeriets sparbank, hvilka medel få lyftas hvartannat år, och eger smeden dessförinnan ingen dispositionsrätt till dessa medel. (Villkor för Smeder 1878)

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…