Matservering Klippan

Den första matserveringen på Draget fanns på Klippan där handlare Lindkvist’s hustru Albertina satte igång en matservering i den lilla 2-rumslägenheten ovanför affären.

12 Förbindelse angående Matservering

Från Sotenäs kommunarkiv

Hon kallades matfrun och fick snart Dragets ungkarlar som gäster samt även de som hade familjen på annan ort vilket innebar en lättnad för de familjer där matgästerna var inneboende.

Då en del av gästerna hade svårt att betala maten som de ätit på ”krita” kom hon överens med Bolaget att man skulle dra ersättningen till henne på lönen på samma sätt som man gjorde för verktygen och smedavgifterna.

Denna rörelse övertogs senare under en period (oklart i vilket hus) av en från Göteborg till Draget inflyttad ”mursnäcka” vid namn Jullan som var hushållerska hos den dåvarande bostadsförmannen Vittorio.

Bolaget lät slå samman de två rumen närmast Vittorios bostad till en matsal och inköpte t o m en riktig järnspis att laga maten på. Man kunde även baka i den men det var lättare att göra i den allmänna bagarstuga som inretts i en av barackerna.[1]

Gitte Wallenberg hyrde fastigheten av Skanshus efter det att ”Klippan” upphörde med affärsverksamheten för 1.000 kr årligen och hade här ”Restaurang Draget” 1968 – 1975.

[1] Elsa Johansson

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…