Monumenter & Gravvårdar

Bohusgraniten,  som i huvudsak består av fältspat och kvarts samt även en ringa mängd glimer, uppvisar många färg- och struktur-variationer.

Byggnads- och monumentsten
Den grov- och medelkorniga graniten visade sig bäst lämpad för tillverkning av byggnads- och monumentsten, som även kallades stor- och finsten. Huggningen utfördes på beställning av brobyggare, byggnadsföretag m.fl.

De hade alla olika önskemål om stenens storlek och utformning, varför den inte kunde läggas i lager för senare försäljning. Det fordrades noggranna ritningar på vilka det fanns mått, vinklar m.m. utsatta till ledning för arbetet. Sedan ankom det på stenhuggaren att söka upp en lämplig bergspall och att kila ut eller med krut skjuta loss ämnet och att därefter hugga till stenen enligt ritningen, på vilken även det beräknade ackordspriset var angivet.
Tillverkningen av monumentsten flyttades till Uddevalla 1913.


IMG_0356

28 Priskurant

30 Monumenter 1869

32 Referenslista över Gravvårdar

04 Stentavla med stilprover 1994 (SL)
S
tentavla med inskription av olika stilsorter.  Foto Sven Lidbeck 1994.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

 

Nästa kapitel…