Namnet Draget

När jag kontaktade Dialekt, Ortnamns- och Folkminnesarkivet i Göteborg för att efterforska namnet ”Draget” fann man inte något äldre belägg på namnet Draget, Malmön.

Vid en genomgång av kopior av Sjöfartsverkets äldre hydrografiska kartor fanns dock namnet ”Malmö Drag” tvärs över sydvästspetsen på ön på en karta från 1600-talet.

Eftersom landhöjningen i området varit ca 0,3 cm per år[1] är det troligt att ”klåvan” vid Dragsholme varit ett smalt sund för drygt trehundra år sedan.

33 Malmö Drag2

Man skriver att ”det förefaller sannolikt att det är denna lokalitet (sund) som ursprungligen har burit namnet Draget. Det är vanligt att en plats som ligger invid en annan får namn efter den lokalitet invid vilken den ligger. Vi finner det ganska troligt att landområdet (Dragsholme) invid det smala sundet sekundärt kommit att bära samma namn som detta”.[2]

Man kunde vid den tiden troligen dra mindre båtar genom sundet i stället för att segla runt Dragsholme.

[1] Enligt atlas utgiven av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, 1953-71

[2] Brev till författaren från Arkivchef Birgit Falck-Kjällquist, 1995

Namnet Draget

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen 
Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…