Originaldokument

Förteckning över originaldokument som är uppladdade på Dragets Historia. 

Förbindelse som lärling i Gatstenshuggeriyrket

Ordningsregler för Stalldräng                                                                  21.11.1897

Villkor för Smeder vid Malmöns Stenhuggeri med
Betingspriser                                                                                                 01.11.1878

Protokoll för att få en begravningsplats till Malmön                      15.10.1885

Reglemente för Malmöns Stenhuggeri, Sjuk- och
Begravningskassa, ca                                                                                          1896

Reglemente för Läsbibliotek Malmöns Stenhuggeri                        19.10.1876

PM angående fattigvården                                                                     29.07.1880

PM av Ida Maria Karlsson angående barnmorska                           14.01.1897

Kontrakt med Arvid Carlander att idka handel                                24.05.1895

Kontrakt avseende tomtplatsen No 3                                                  02.01.1896

Kontrakt med Fröken Anna Olsson angående
matservering                                                                                                26.09.1891

Förbindelse med Albertina Lindqvist angående
matservering                                                                                                 09.12.1898

PM av Nora Berghman? ang matordning / matsedel
för marketenteriet                                                                                        29.12.1897

Mantalsberäkning                                                                                                  1849

Kontrakt ang rättigheten att spränga på Buholmen                       05.01.1895

Kontrakt ang försäljning av Hus No 3                                                   02.01.1896

Kungörelse i Bohuslänningen ang försäljning
av Malmön                                                                                                     30.06.1894

Sotningslista för Kullgrens Enkas hus                                                              1878

Utlåtande ang ansökan att förvara krut, dynamit
och tändhattar                                                                                               08.11.1898

Redovisning av inkomster och utgifter för
Malmöns skola                                                                                                          1890

Kontrakt med Berger Persson ang matservering i
Fiskeläget                                                                                                          18.04.1903

Instruktion för maskinisten vid Polerverket,
troligen ca                                                                                                                   1870

Brev till pastorsämbetet i Askum ang begravnings-
plats på Malmön                                                                                              15.10.1885

Kontrakt för Stenhuggare samt beskrivning och
betalning för sten, ca                                                                                              1880

Karta över stenbrotten & järnvägarna

Redovisning över inköpta böcker till Biblioteket                                 28.01.1877

Inskriptionstavla

Priskurant

Delägare i Malmöns Läsbibliotek                                                                        1878

Monumenter

Kontrakt upprättade med Kullgrens Enka                                                 1895-97

Referenslista över gravvårdar

Malmö Drag

Karta Bohus Malmön

Stenriket omslag

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…