Polerverket

År 1870 anlades Europas modernaste sliperiverk på Draget med hjälp av folk från det nedbrunna Älvdalens Porfyrverk men innan dess slipades allt för hand.  Med tiden överflyttades bitvis av verksamheten till Uddevalla och arbetarna vid Malmöns Polerverk fick mindre att göra.

De sista arbetena i polerverkstaden utfördes 1909 och i finstenhuggeriet 1914.

2626
Foto Oscar Färdig 1908.  Från Bohusläns Museum.

Fotografiet visar utlastningshamnen på Draget, Bohus-Malmön. I bildens mitt syns ett långt mörkt hus, som var ett stensliperi med ångpannan utanför, som drevs med axlar och remmar.  

…nu var de inlogerade i ett gavelrum i andra våningen av baracken, i det väderstreck som vette mot ångsliperiet eller polerverket, som det kallades av de flesta. Och polerverket var ett stort hus med stadig skorsten med ångpannerum och verkstad, där man slipade stenar till gravvårdar, till statyer och monument. På taket av sliperiet gnisslade en flöjel av plåt. På den stod 1871.  Hela polerverket liknade en jättelik smedja, det måste alstras enorma mängder värme inuti den…

Polerverket  anlades 1870 nere vid bryggan på en sockel eller en stor, uppbyggd plan och innefattade förutom sliperiet även två smedjor samt en utlastningsanordning, en så kallad ”galgkran”. Ångsliperiet förde ett kraftigt oväsen, men storstrejken 1909 hade åtminstone det goda med sig att då tystnade det olidliga tuffandet och smällandet ur ett plåtrör i väggen när ångmaskineriet gick, vilket gjorde folk nästan döva och då det inte var någon stipulerad arbetstid så gick det ju nästan jämt och hördes över hela bebyggelsen.”[1]  Polerverket innehöll verkstadsrum, maskinrum, slipstensrum och ångpannehus. Skorstenen var 15 meter hög och revs 1945.

10 Polerverkstaden ca 1890 (GHM)
Polerverket 1890.  Från Göteborgs Historiska Museum.

Som mest arbetade 17 finstenshuggare här men verksamheten tynade sakta bort till 1914 efter det att Kullgrens Enka startat ytterligare en Polerverkstad i Varberg.  Enligt vissa uppgifter kom också en tysk arbetare till Malmön och fick anställning på Polerverket.  ”När han varit där en tid, hade han i hemlighet ritat av maskinerna och antecknat, vad som var av värde att veta om poleringen, innan han slutade.  Det var nog en förklädd tysk ingenjör. Härefter polerade tyskarna själva och det blev halvfabrikat i stället för färdiga stenar, som kom att exporteras”.  1901 installerades dock en ny ångmaskin i samband med leverans av pelare till Riksbanken.

Den förste polermästaren var Håll Per Persson från Älvdalen som kom till Malmön 1868. Han var taxerad för en årsinkomst av 450 kronor, vilket var 50 kronor mer än de övriga arbetarna. Till samma årsinkomst är även maskinisten J A Sellberg upptagen.[2]

IMG_0508Polerverket med stora knotthögar.  Edith Bjurström (1901-1995).

Anläggningen blev en uppmärksammad nyhet för Bohuslän och från Uddevalla anordnades flera sällskapsresor med deltagare som fick bese stenbrotten och polérverket. I Bohusläns Tidning kunde man den 13 juli 1875 läsa en artikel med följande målande beskrivning:

Malmöns granitbrott och polérverk.
”För att bereda de många personer, som önska bese detta etablissement ett tillfälle dertill hade konsuln och riddaren Ivar Kullgren sistlidna lördag inbjudit ett störe antal damer och herrar att med ångbåt göra en lusttur till Malmön….Sedan Lysekil passerats och innan Malmön angjordes, serverades gästerna en splendid middag som under konsuln och konsulinnan Kullgrens behagliga wärdskap höjde den angenäma sinnesstämmningen som rådde under hela utflykten. Bland den mängd av pågående arbetsställningar vid detta etablissement kunde wäl uppmärksamhet endast hinna fästa sig vid några föremål och deribland wilja wi särskilt omnämna…en kolossalskål till en fontän beställd från utlandet – skålen är en enda monelith af ej mindre än 13 fots diameter (drygt 4 meter) och 25.000 skålpunds wight (ca 10 ton), roterande under slipningsprocessen på en wertikalt stående axel utanför werkstaden; en finpolerad sarkofag af utsökt skönhet och stort värde till en utländsk furstinnas grafkammare, nu efter åratals arbete närmande sig sin fullbordan; en kolonn af finpolerad ljus granit ämnad till Werldsutställningen i Philadelphia; en af Köpenhamns kommun beställd piedestal till staty af Thorwaldsen afsedd som en skänk till Island i anledning af dess tusenårsfest m.m.. Efter ett par särdeles angenämt tillbragda timmar iland, der gästfrihetens lagar lika ymnigt tillämpades af wärdfolket som ombord, anträddes återresan och slutade denna festdag helt säkert till alla inbjudnas tacksamma belåtenhet”.

 Skorstenen revs 1945 med en kätting spänd från kranen i hamnen och resten av byggnaden 1954.  Det sägs att då även Kullgren Enka’s arkiv som förvarades på vinden brändes upp ute på Breviks udde.

[2] Arne Bergermo 1941

22 Instruktion för maskinisten vid Polerverket


Inventarieförteckning för Polerverket från 1882

Maskinrum
Ångmaskin med svänghjul, matarepump, maskinaxel, remskifva af 411” diameter, regulator, rem 10”, 37 fot lång.  Maskinen är af 10 hästkrafter (Inköpt 1870)
Ångpanna för 16 hästkrafter, inmurad och brädklädd.  Pannan är 13 fot lång och 51/2 fot i diameter, beklädd med dubbel filt och väv.

Pannan har följande fasta tillbehör
Säkerhetsventil med lod                                                1 st
Manometer                                                                           1
Profvarkranar                                                                      1
Nivårör med kranar                                                            1
Flottör med visare                                                               1
Utblåsningskran                                                                  1
Matarekran                                                                            1
Ångrörskran                                                                           1
Spjell                                                                                         1
Spjellketting                                                                           1
Kettingblock                                                                           1
Jerndörr till rökgången                                                        1
Rensluckor                                                                              2
Roststänger lösa                                                                 20
Zinktak öfver rökgången
Vertikalpolerare                                                                    2
Pendelpolerare                                                                     4
Svarf                                                                                         8

Förvärmare invändigt försedd med metallrör, har säkerhetsventil och rörledningar bestående af 46 löpfot 1” jernrör samt 2 st 2” kranar af jern

Polerverket
Slipmaskin – stor, för sågning af stenar av 8’ längd, 31/2’ bredd och 4 fots höjd – bestående af sågram, bottenstycke, 4 lodräta stolpar, 2 rullar och 30 sågtbladsklykor
Transport – 16 krokar, 19 kilar. Drifmaskineri saknas och maskinen är ej uppsatt,  maskineri till sågen…
Smergelstamp – Siktmaskin för sand bestående af 1 maskinstol af trä, cylindersikt af jern med metallduk, 1 axel med trälager, matareratt, 1 remskifva av smidt jern.
Slipmaskin – för slipning av Stenhuggares verktyg, dito för slipning av svarftrissor, 2 slipmaskiner till
Qvarn för rifning af polerfärg
Smergelquarn
Wassvarf
Försänkningspolerare
Skärstol
Borrstol m.m.

Inventarier
Vattenreservoir med lock rymmande ca 1.800 kannor, jernbandad, med en ihålig kopparkula till flöte
Slamkar
Slamtunnor för vitriol
Vattentunna, tjärtunna
2 Sandbackar
Bårar för slipsmörja
Smereglbinge i 2 afdelningar
Koksgryta
Grytor för färgbränning
Bänkar för slipning af bordskifvor
Gaslampor

032sBXinJWegRamsåg i Kullgrens Sliperi, Uddevalla. Foto David Almquist 1929. Bohusläns Museum

012sBXinHqmFSlipning.  Foto David Almquist 1932. Bohusläns Museum

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…