Rallvägen

En ”rälväg”,  en mindre järnväg med lastvagnar som drogs med hästar,  gick från lastbryggan vid hamnen på Draget via Klocke- och Kubabrotten och ner igen, med en så lätt lutning att stenvagnarna rullade ner till planen ev egen tyngd.  Rallvagnarna bromsades med björkgrenar eller järnspett.  Banan hade även ett spår mot väster och bibanor till lastbryggor och stenverkstäder.

Till en början bröts stenen i det första storbrottet  (Klockebrottet) som låg på en höjd strax ovanför bebyggelsen.  Man hade lagt ut räls från bryggan och upp till stenbrottet, där stenblocken forslades på järnvägstrallar ner till bryggan och lastades i segelskutor.  Det gick till så att uppför fick man skjuta trallarna med handkraft och neråt fick man sedan bromsa med långa järnspett som stacks in i hål i ramen på trallen.

Rälväg 1882 –
Rälväg gående från norra sidan af bergen till södra sidan och lastbryggorna, bygdt 1876 af 7 x 20” räls med skarfjern och skrufvar samt ca 2.970 sleepers.  Växlar 5 st.
Hufvudbanan                                                            4.225 löpfot – ca 1.300 m

Vexeln åt udden                                                                835   ”    – ca   260 m
Bibana till lastbryggorna                                                376   ”    – ca   115 m
Bibana till stenverkstad  No.21                                    225   ”       – ca   70 m
Bibana till stenverkstad No.18                                    300   ”       – ca   90 m

Rälvagnar 1882
7 st med hjul och axlar från Carlskrona, byggda 1875
4 st gamla med axlar
3 st små med axlar, hjul och lager
1 st med bromsinrättning, byggd 1886

53B Fabriksbyggnad Långa Raden för tillverkning av storgatsteFoto från Sotenäs Bildarkiv

Utmed rallvägen  (Hästens Väg) låg skjulet  ”Långa Raden” som gav visst skydd mot väder och vind.  Här arbetade storstens- och finstenshuggarna och hit forslades blocken på trallar på den utlagda rälsen från Uddebrottet.  Här högg man till en början kvarnstenar men snart fick bolaget beställning på mer avancerad huggning. Rälsen fortsatte sedan bakom Göta Källare ner till kajen.

Lastbrygga  No 1 Byggd 1872
1888 – Gamla, af sten med barlastkaj och tvenne förtöjningspollare ur lagret, ombygd.

Lastbrygga No 2 Bygd 1878
1888 – Bygdt af sten med lastinrättning af trä, 136 fot lång. På lastinrättningen finns ca 300 löpfot med 17 tum rails. Träställningen nybyggd 1878 och rödmåladt. Kajmur bygdt 1876-77 samt 1880 med trenne förtöjningspollare ur lagret.

Lastbrygga No.3. 1872 –
1888 – Söder om ofvannämnde, utsprängd ur berget, uppmurad af Sten, med vandring af timmer och bräder. Svängkran derå med maskineri från 1876. Vandring nybygd 1885.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…