Sjukvård

05 Reglemente för Sjuk- och Begravningskassa

 Den 29/9 1895 ägde ett sammanträde rum för bildande av en ”Allmän Sjuk- och Begrafningsförening” på Malmön. Några av paragraferna i protokollet lyder enligt nedan.

# 6
Till medlem, som hemsökes af sjukdom, så att han är oförmögen till hvarje tillgängligt arbete och som genom iakttagande af föreskrifterna i detta reglemente är berättigad till hjelp, utbetalas sjukhjelp under sammanlagdt sextio dagar af ett år med en krona för hvarje arbetsdag, dock ej för de första tre arbetsdagarna under hvarje sjukperiod.

#7
Sjukhjelp utbetalas icke för sjukdom, ådragen genom omåttligt bruk af starka drycker, venerisk smitta eller slagsmål, ej heller för kolera eller ålderdomssvaghet, ej heller om medlem under sjukdomen berusat sig.

Sjuk- & Begrafnings-kassan bildades sedan officiellt 1896 och ersatte då en  ”Allmän Hjälpfond”  från 1855.

Lydelsen i #7 ovan ändrades till ”För fyllerigalenskap,  venerisk sjukdom, eller annan bevisligen själfförvållad sjukdom, utbetalas ej någon sjukhjelp, icke heller om medlem under sjukdomstillfället berusat sig”.

Till sjukkassan betalas 50 öre i månaden. (Villkor för Smeder 1878)

Avgiften blev 1889 75 öre per månad och för inträde 1 kr.

Läkare

Riber Blume verksam i Lysekil var den klassiska läkaren under många år för boende på Draget.

Gertrud Hållén har t.o.m. skrivit en dikt om doktor Blume –

– Så blev vår gamle doktor, på kusten vida känd,
för fattig öbefolkning, han var av Himlen sänd,
och det var Doktor Blume, nu bliven en legend.

Georg Axelsson berättade en gång för mig att när hans morfar C.J. Wahlberg hade blivit sjuk  1930 hade Doktor Blume hämtats till Draget och då hade man passat på att samla ihop alla som hade några krämpor så att han kunde behandla dom – men efter att ha fått några matskedar konjak hos var och en, hade Georgs mormor sedan varit tvungen att hjälpa honom ner i båten igen…

Barnmorskor

08 PM angående BarnmorskaFrån Sotenäs kommunarkiv
Den första barnmorskan på Draget som finns omnämnd är Hanna Svensson, (född 1860 enligt Mtl 1885).

Före 1887 anlitades också ”mor Maja” som var självlärd men ansågs mycket duktig. Hon plockade örter som hon kokade och som ansågs underlätta vid förlossningen. Enligt Mtl. 1890 återfinns nu fru Ida Maria Carlson (född 1856), änka med 2 döttebarn, som barnmorska på Draget.

Hon gifter sig med Patrik Johansson och flyttade till ”Kalven” framme i samhället och de båda kallades ”herrn och frun i kalven”.

1884 – 1887    Hanna Svensson
1888 – 1890    Ida Maria Karlsson
1890 – 1892    Carolina Svensson

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…