Skeppens Gästböcker

Skeppens Gästböcker kallade man dåtidens grafitti för 100 år sedan. Väntetiderna för lastning av stenen kunde bli långa och stressen var ju inte uppfunnen på den tiden. Sjömännen fördrev fritiden med att se sig omkring och fundera ut ett minnesmärke från besöket och många av dem hade även familjerna med sig och hade ingen brådska. Hällarna skrapades rena, målarfärg och penslar kom fram och man utnyttjade stegar för att komma åt attraktiva brottytor. Fullriggarna seglade fram över buktande hällar och de maskindrivna fartygen återgavs på plana brottytor. Så växte dessa gästböcker fram under stimulerande konkurrens mellan de olika besättningarna vid de större utskeppningshamnarna av sten och som under årens lopp växte ut till jättestora konstutställningar under bar himmel.”

Här gav sjömännen fritt utlopp för fantasier och slumrande konstnärsanlag i målningar där båtens namn, datum för besöket samt nationalflaggan eller rederiets vimpel utgjorde de dominerande inslagen samt i vissa fall även en bild av fartyget.

Under tiden som man väntade på att fartyget skulle lastas kom penslar och målarfärg fram och man utnyttjade stegar för att komma åt de bästa hällarna som först skrapades rena innan målningarna växte fram i konkurrens mellan de olika båtarna och besättningarna. Tidens tand har idag tyvärr nött bort det mesta men fortfarande kan men se en del spår.

72 Skeppens gästböcker 2 - 1963 (CF)
Foto Claes Funck 1963

71 Skeppens gästböcker 1 - 1963 (CF)
Foto Claes Funck 1963

IMG_0439
Foto Claes Funck 1963

IMG_0441
Foto Claes Funck 1963

IMG_0440
Foto Claes Funck 1963

På Malmön är det huvudsakligen vid Grönvik som sjömännen varit i farten – och det är tyska båtar och namn som dominerar bland teckningar av röd-svart-gula flaggor, livräddningsbojar och avmålningar av hela båtar som seglar ut på blåa böljor.

IMG_0835
Från Grönvik 1967. Foto Inger Olsson.


Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen 
Dragets Historia
 där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…