Skolan

IMG_0505
Foto från Anna Rosén.

Inventarieförteckning 1882 och 1888 – Arbetarbostad, tvåvåningshus af timmer, brädklädt och rödmålat, med tak af tegel på bräder. Innehåller i undre våningen 3 boningsrum, bakstuga, kök samt förstuga, samt i öfre 3 boningsrum, sal och förstuga. Alla rummen äro försedda med innanfönster. I salen finnes 1 tegelkakelugn, 6 st skolbänkar, 1 bokskåp, 3 bord och 1 stol. I 5 rum finnes s.k. kokugnar med 5 grytor inalles. I ett rum finnes mitraljös samt i ett rum kamin. Inköpt 1861.

…fröken Eliasson till exempel – hon visste ju hur man på schartauanskt vis träterade tredskande barnahänder med linjal.

…Är det någon mening att släppa henne till schartuanskan – vad säger du, Margit?  Skulle hon inte gå till skollärare Winberg direkt,  hon kan ju ändå läsa och skriva,  mer än väl?  Jag hjälpte honom att bära bänkarna från Draget till Fiskeläget, en gång när han skulle hålla sina nio veckors skola där nere.

Småskolan omhänderhades av en fröken Eliasson som var stram, schar­tauansk och tillämpade en sträng disciplin. I lön hade hon 300 kr. Övrig undervisning sköttes av skollärare Winberg. Han undervisade nio veckor på Draget höst och vår, och sedermera också lika länge på Fiskläget. Han hade 600 kr i lön. Winberg satt ibland full i katedern och fröken Eliasson, »Sophie» blev visst snurrig med tiden.

1880 uppfördes på ön en byggnad särskilt avsedd för skolbruk, enligt Arne Bergermo.

På Draget fanns ingen särskild skolbyggnad utan man använde ett rum i en av de stora arbetarbarackerna som skolsal — Per Petterssons barack, där även mönstring av värnplik­tiga ägde rum. Myrens skolhus byggdes 1907.

Någon särskild skolbyggnad har aldrig byggts på Draget utan såväl lärarbostad som skolsal har funnits i en arbetarbarack  (Hus 2 – Häststensvägen 1) i två våningar.  Så småningom ordnades en skolsal genom att ta bort väggen mellan två rum på övervåningen och så gjordes bänkar både mitt på och även runt om,  för den händelse att prästen ville komma från fastlandet och hålla uppbyggelse någon gång.  I denna sal ägde också mönstringen av de värnpliktiga rum.

Under senare hälften av 1800-talet var en lärare vid namn C.J. Vinberg (1837–1903) verksam.  Han undervisade 9 veckor på Draget höst och vår och sedan också lika länge på Fiskeläget.  Han hade 400 kr i taxerad inkomst 1869.  Småskolan omhänderhades av en fröken Sophie Eliasson som var stram,  schartauansk och tillämpade en sträng disciplin.  Pojkarna befalldes att lägga båda händerna framför sig på bänklocket därefter rappade hon till. Men i samma ögonblick drog pojkarna kvickt undan händerna.  Fröken Eliassons årslön var 300 kr.

Den första skolundervisningen började 1862 med 1:a och 2:a klass. Den första lärarinnan som kom var inte examinerad, men det ställdes ju inte så stora fordringar på kunnandet och så stor lön fick hon inte heller.  Efter några år ordnades en ”storskola” också, det var tredje och fjärde klass. Till en början räckte det att barnen lärde sig att räkna och skriva och delades då in i två grupper som gick varannan dag i bästa fall.  Om det var vackert väder föredrog de större pojkarna att gå till berget och slå kilhål och flickorna skulle ofta vara hemma och passa småsyskon – eller var det för kallt hade de inte tillräckligt med kläder att ta på sig.  Ohyra var också ett problem p g a trångboddhet och dåliga kläder.

De flesta hade fullt med löss i håret och kläderna,  men en och annan som hade det lite bättre ställt hade endast loppor, men när de kom till skolan fick de lus också.  Lärarinnan försökte ibland finkamma en del på rasten och eftersom det ansågs som en skam,  så höll man efter hand efter huvudlössen hemifrån, men i kläderna var det nog likadant för de flesta.

Ett problem när undervisningen började var att familjen då gick miste om det bidrag till uppehället som barnens arbete hade inneburit.

Baracken köptes senare av Per Pettersson som sänkte takstolarna till endast en våning och även satte på ny panel utvändigt.

1898 förstördes genom brand kyrkans alla handlingar och protokoll varför det är svårt att få fram säkra uppgifter om när skolgången började på Draget.

Skolans inventarier enligt förteckning 1882 
Bord,  skrif,  omålade                                                                  3
Hemskola, af Oldberg                                                                 7
Stol,  omålad                                                                                  1
Nya Testamentet                                                                          7
Bokskåp, väggfast, brunmåladt                                               1
Biblisk Historia                                                                              2
Bänkar, omålade                                                                           6
Psalmböcker                                                                                 12
Fönsterbräden för ljus                                                                 4
Rätstafningslära                                                                            2
Ljuskrona, af trä, för 5 ljus                                                          1
Svensk Gramatik                                                                           2
Räknetafla, svartmålad                                                              1
Historia, af Winge                                                                       24
Griffeltafla                                                                                      6
Kyrkohistoria                                                                                 1
Gaslampor                                                                                      1
Räkneböcker                                                                                  5
Passare                                                                                            9
Läseböcker,  af Siljeström                                                         4
Vinklar                                                                                             9
Naturlära                                                                                        7
Gummi-Elastikum                                                                       6
Kateches                                                                                          1
Ritbräden, mindre                                                                       6
Kartor öfver Sverige                                                                    2
Ringklocka af metall                                                                   1
Dito, glob                                                                                        2
Spann                                                                                               1
Föreskrift                                                                                         1
Ritböcker                                                                                         1
Läsning för Folket                                                                      30
Diverse, böcker                                                                            15

Verksamheten på Draget upphörde 1935 när nya ”storskolan” (nuvarande Kursgården) var klar och all skolverksamhet på Malmön var slut 1965.
I skolhuset på Draget föddes också Georg Axelsson år 1927.

Lärare
1869 – 1903                        C.J. Vinberg (1837-1903)
1904 – 1911                          Hulda Karlsson
1911 – 1935                          Bertha Olsson

Vandring-frbi-skolhuset-p
På ”rallvägen” ut mot väster när Skolhuset fortfarande bestod av två våningar. Foto från Stenriket.

Från Gösta Sigsfors - Gammalt skolkort från 1928-30 tror jag - känns någon igen - jag känner min mor och Svea !

Från Gösta Sigsfors – Gammalt skolkort från 1928-30 tror jag – känns någon igen – jag känner min mor och Svea !

 

Inlägg från Carina Sköld Petersson - Skolklass på Malmön på 1950-talet. Min pappa Karl-Axel Sköld syns på översta raden längst till höger. med Irmelin Larsson och Karl-Axel Sköld.

Inlägg från Carina Sköld Petersson – Skolklass på Malmön från 1954. Min pappa Karl-Axel Sköld syns på översta raden längst till höger. Lärare Irmelin Larsson och Karl-Axel Sköld.

20 Bokslut för Malmöns Skola
Från Sotenäs kommunarkiv

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…