Stenverkstaden

51 Stenverkstad ca 1910. Kallades senare Höverkstan då fodret
Stenverkstaden ca 1910.  Från Gertrud Hållén (1911-1999) samt Per Hållén och Birgit Hållén.

Bearbetning av Byggnads- och Monumentsten. Här arbetade man 10 timmar om dagen och knappast någon blev äldre än 55 år pga silikos. Kallades senare Höverkstan då fodret till hästarna förvarades här.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nytt kapitel…