Straffångar

Knektarna tränade skytte på Kullebacken och där brukade pojkarna plocka ”muschöttkulor”, (muskötkulor) efteråt. Knektarna sköt skott med träpluggar i patronerna. Den pojke som stod pall för en sådan – sodaterna sköt mot ändalykten – belönades med en bit av Kronans kavring. Detta berättades för Arne Lundgren av Oscar Lundén som i sin tur hade fått uppgifterna av en åldring född 1837.

Man kan väl anta, att dessa knektar tillhörde något regemente eller någon komendering förlagd till Draget eller Carlstens fästning för att bevaka de straffångar från Marstrand som tug ut block för att förstärka utanverken till fästningen.
På 1830-talet började Kronan bryta granit på södra Malmön – Stenhuggeriet – för det ändamålet. I Varberg använde man också fästningsfångar för stenarbeten, och i Stockholm användes fångar från Långholmens fängelse.

Arne Lundgren skriver, att om han mindes rätt så förflyttades straffångarna från Marstrand 1855 och placerades bl.a. på Skansen Kronan och andra platser i Göteborg – antagligen hade fångarna då börjat betraktas som ett störande inslag i det badortsliv som där utvecklades alltmer (se t.ex. Marstrandsposten) samtidigt som tidens liberala reformkrav inom straffrättens område möjligtvis också kan ha bidragit.

Det finns en bild från 1878 över Varbergs Stenhuggeri som också tillhörde Kullgrens Enka och fram till 1879 sysselsattes straffångar från Varbergs fästning med arbete innanför det plankomgärdade stenhuggeriet.

Straffångar på Draget är egentligen en ”skröna” till dess att någon kunnat bevisa att det var sant – så har inte skett ännu – men fortsättning följer förhoppningsvis…

 

      Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

Nästa kapitel…