Vägar

Vägen 1903
Foto Hugo Hallgren 1903. Vägen mellan Draget och samhället. Från Bohusläns Museum.

24 Tor och Per Hållén ca 1924. Vägen byggdes 1918 och asfalteTor och Per Hållén ca 1924.  Från Gertrud Hållén (1911-1999) samt Per Hållén och Birgit Hållén.

Vägen mellan Draget och Fiskeläget byggdes år 1917-18 och asfalterades 1951.

 

IMG_0284
Foto Carl Alfred Träff 1926. Från Bohusläns Museum

Tidigt anlades en gångväg mellan Draget och Kattesand (Kärleksstigen) förbi skogen och  genom det s k Brennerpasset.  Den gjordes som ett beredskapsarbete under andra världskriget när Brennerpasset mellan Italien och Österrike var aktuellt och därför inskriptionen nedan som fortfarande var synlig på bergssidan 1994.

08 Inskription Brännerpasset (SL 1994)
Foto Sven Lidbeck 1994.

 

69729
Foto Carl Alfred Träff 1926. Från Bohusläns Museum.

Här är Kärleksstigen framme vid lilla Kattesand.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nästa kapitel…