Verktyg & Inventarier

Werktyg för Stenhuggare
Pickhackor,  Spetshackor,  Bredhackor,  Bladhackor,  Borrsläggor, Sätthammare,  Klyfvare,  Cutting-pricks,  Wedges,  Putshammare, Halshackor,  Krushammare,  Krysstampar,  Spett,  Bergborr, Bultborr,  Kilborr,  Kantjern,  Bredkil,  Rundkil,  Kilar, Ornamentsmejslar,  Mejslar,  Mejselhammare,  Laddnål,  Laddstake, Rät Vinkel,  Mallar,  Tolkar,  Rätskifvor,  Modeller,  Skafmått

Werktyg för Smeder
Släggor, Hammare, Tänger, Eldspadar,  Klyfstampar,  Körnare, Bälgfornor,  Hackdon,  Donring,  Filar,  Drillborr,  Borrvind, Nageljern,  Duchslag,  Sätthammare,  Kallmejsel,  Stansar,  Donare, Baljor & Tunnor,  Spänner,  Härdspett,  Bäcken,  Stopar,  Härdho, Plåtsax,  Filkofve,  Bandhakar.

Mått, Mål & Vigt
Decimalvåg (10 ctr),  Wågbalans (stor),  Patentvåg (med 3 skålar), Wågskålar (af trä med trossar och ringar),  Wågställ (för krut), Mjölskål (af trä),  Wågbänk (i verktygsförrådet),  Lödjor (af tackjern), Kubikmått,  Tumstock, stativ (för landtmäteri),  Stång (för landtmäteri),  Fotstänger,   Almmått (af jern),  Famnmått (för mätning af ved),  Famnmått (för mätning af gatsten),  Gradskifva (af ek), Stångcirkel (i 4 delar),  Ritcirkel (i 8 delar),  Fotkäppar (3 fots), Måttband,  Nivårör

Övriga Inventarier
Kranvagnar,  Kapståndare,  Winschar,  Svängkranar,  Lastblock, Wagnsvåg,  Kettingar,  Stengrimmor,  Kranblock,  Kranskifvor, Domkrafter,  Stensax,  Gatstenslådor,  Jernlänkar,  Jernkrokar, Lyftbultar,  Förtöjningsbultar,  Gatstenränna,  Kugghjul,  Bromsar, Schackel,  Rälvagnar,  Rälvagnsaxlar,  Rälvagnshjul,  Rälvägsvexlar, Skrufnycklar,  Hammare,  Rälskrokar,  Boxbyglar,  Wagnslager, Rullbjörn,  Stenbjörn,  Stenräfvar,  Rullar,  Rullaxlar,  Släde, Stenslädar,  Rullslädar,  Skottkärror,  Gatstenskärror,  Kolkärror, Långkarmar,  Gödselkarm,  Hjul,  Löskarmar,  Vattenkärra,  Taljelina, Draglinor,  Taljeblock,  Skifvor,  Jerntrådslina,  Tåg,   Ställtrådslina, Brandspruta,  Stenhuggningsmaskin,  Hackor,  Morningsboj, Moringar,  Ankare,  Bläsmaskin,  Wädervingar,  Rörstockar,  Bälgar, Wäderpump,  Städ,  Städdon,  Skrufstäd,  Skrufskiva,   Svängskifva, Wefvar,  Stabbar,  Hyfvelbänk,  Fogbänk,  Hyfvelstock,  Borrvind, Klubbor,  Drefjern,  Kofot,  Hoftång,  Spikbackar,  Skrufnycklar, Skefmått,  Drefhakar,  Bockar,  Borrstol,  Hjulstol,  Ritbräden,  Cirkel, Stångcirkel,  Spetslod,  Lodskifva,  Diamant,  Landgångar,  Stegar, Brandhakar,  Sotraka,  Skyfflar,  Kolskoffor,   Spadar,  Grepar,  Rifvor, Korphacka,  Jordborr,  Lie,  Kvarnstälning,  Släggor,  Spätthammare, Grytor,  Bleckflaskor,  Målareburkar,  Tjärpytsar,  Krus, Smörjkannaor,  Backar,  Lafvar,  Kalksläckningslåda,  Murslefvar, Kalkpiskor,  Båtskrapa,  Murhammare,  Sotlinor,  Zinkrör,  Märlspik, Knif,  Pump,  Tjärborsta,  Mudderskrapa,  Wanthållare,  Lyktor, Kolbaljor,  Tjärbalaja,  Wattenbalja.

Dragets Historia ligger på en egen hemsida på Internet – www.dragetshistoria.se – men jag föreslår att Du också går med i
Facebook-gruppen Dragets Historia där jag bl.a informerar om uppdateringar – Välkommen!

 

Nytt kapitel…